Uchwała Nr XVII/107/16 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 2016-01-21

w sprawie w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ks. Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach na lata 2016-2020
Data wydania 2016-01-21
Numer XVII/107/16
UCHWAŁA NR XVII/107/16
RADY MIASTA SIEMIATYCZE

z dnia 21 stycznia 2016 r.
w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ks. Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach na lata 2016-2020
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045 i poz. 1890) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji Strategię rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ks. Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach na lata 2016-2020, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miasta
Agnieszka Monika Zalewska

 

Załączniki do treści

  • Uchwała NR XVII/107/16 (PDF, 783,77 KB) Podgląd załącznika

    UCHWAŁA NR XVII/107/16 RADY MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ks. Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach na lata 2016-2020

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Mazur

Data wytworzenia: 2016-02-26

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data wprowadzenia: 2016-02-26

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2019-03-13

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2016-02-26