Uchwała Nr XIX/119/16 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 2016-03-31

w sprawie w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie miasta Siemiatycze w 2016 roku.
Data wydania 2016-03-31
Numer XIX/119/16
UCHWAŁA NR XIX/119/16
RADY MIASTA SIEMIATYCZE

z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie miasta Siemiatycze w 2016 roku.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, 1045 i 1890)  i art. 11a,   w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856, z 2014 r. poz. 1794 oraz z 2015 r. poz. 266)  Rada Miasta Siemiatycze uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie miasta Siemiatycze w 2016 roku w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Agnieszka Monika Zalewska

Załączniki do treści

  • Uchwała nr XIX/119/16 (PDF, 191,17 KB) Podgląd załącznika

    UCHWAŁA NR XIX/119/16 RADY MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie miasta Siemiatycze w 2016 roku.

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Jakimczuk

Data wytworzenia: 2016-04-05

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data wprowadzenia: 2016-04-05

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2019-03-13

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2016-04-05