VIII sesja Rady Miasta Siemiatycze VIII kadencji w dniu 17.05.2019 r.

OGŁOSZENIE

W dniu 17 maja br. (piątek) w sali Siemiatyckiego Ośrodka Kultury, ul. Zaszkolna 1, odbędzie się VIII sesja Rady Miasta Siemiatycze, na którą serdecznie zaprasza się mieszkańców miasta. Obrady VIII sesji rozpoczną się o godzinie 13:00

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad  VII sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z prac między sesjami.
 5. Raport o stanie miasta Siemiatycze za 2018 r.
  • w tym debata nad w/w raportem oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta wotum zaufania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania  finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Siemiatycze z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie  wykazu kąpielisk na rok 2019 na terenie Miasta Siemiatycze oraz określenia sezonu kąpielowego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Siemiatycze oraz określenia granic ich obwodów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Siemiatycze.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Siemiatycze na lata 2019-2022".
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Siemiatycze.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Siemiatycze dla terenów położonych przy ul. Górnej, Armii Krajowej i Obrońców Warszawy.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
 15. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej miasta Siemiatycze za 2018 rok.
 16. Wolne wnioski.
 17.  Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta
Agnieszka Monika Zalewska

 

Transmisja online z obrad VIII sesji Rady Miasta Siemiatycze VIII kadencji w dniu 17.05.2019 r.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Mazur

Data wytworzenia: 2019-05-09

Wprowadzający: Dariusz Prochowicz

Modyfikujący: Dariusz Prochowicz

Data modyfikacji: 2019-05-16

Opublikował: Dariusz Prochowicz

Data publikacji: 2019-05-09