X sesja Rady Miasta Siemiatycze VIII kadencji w dniu 07.08.2019 r.

OGŁOSZENIE

W dniu 7 sierpnia br. (środa) w sali Siemiatyckiego Ośrodka Kultury, ul. Zaszkolna 1, odbędzie się X sesja Rady Miasta Siemiatycze, na którą serdecznie zaprasza się mieszkańców miasta. Obrady X sesji rozpoczną się o godzinie 17:00

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad  IX sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie Burmistrza z prac między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie jednostkowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Siemiatycze
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Siemiatycze oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczyciela przedszkola prowadzącego zajęcia w grupie mieszanej 5 i 6-latków.
8. Podjęcie uchwały w sprawie planu działania Miasta Siemiatycze w obliczu klimatycznego stanu wyjątkowego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Mielnik zadania publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego i za zawarte porozumienia.
10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego „Siemiatycki Klub Juniora” prowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach.
12. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 r.
13. Przedstawienie sprawozdania z realizacji  strategii rozwoju Miasta Siemiatycze, pn. „Przedsiębiorcze i przyjazne Siemiatycze. Strategia rozwoju Miasta do 2020 roku” za rok 2018
14. Wolne wnioski.
15. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miasta
Agnieszka Monika Zalewska

Transmisja online z obrad X sesji Rady Miasta Siemiatycze VIII kadencji w dniu 07.08.2019 r.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Elżbieta Rakszawa

Data wytworzenia: 2019-08-01

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2019-08-07

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2019-08-01