XX sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 28.03.2012 r.

OGŁOSZENIE

W dniu 28 marca br. (środa) w sali Siemiatyckiego Ośrodka Kultury przy ul. Zaszkolnej 1 odbędzie się XX sesja Rady Miasta Siemiatycze, na którą serdecznie zaprasza się mieszkańców miasta. Obrady XX sesji rozpoczną się o godzinie 12:00.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XIX sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie miasta Siemiatycze.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia pojazdu na własność Gminy Miasto Siemiatycze.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siemiatycze. (dot. ul. Kościuszki)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siemiatycze. (dot. ul. Żeromskiego)
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta
Agnieszka Anna Sitarska

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Andruszkiewicz

Data wytworzenia: 2012-03-23

Wprowadzający: Eryk Nowik

Modyfikujący: Eryk Nowik

Data modyfikacji: 2019-03-04

Opublikował: Eryk Nowik

Data publikacji: 2019-03-04