Obwieszczenie w spr. wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie i przebudowie linii oświetlenia zewnętrznego w Siemiatyczach ul. Leg. Piłsudskiego ...

Tytuł Obwieszczenie w spr. wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie i przebudowie linii oświetlenia zewnętrznego w Siemiatyczach ul. Leg. Piłsudskiego ...
Data wydania 2015-05-08

O B W I E S Z C Z E N I E     

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015r, poz.199) zawiadamiam, że na wniosek Powiatu Siemiatyckiego ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie i przebudowie linii oświetlenia zewnętrznego w Siemiatyczach ul. Leg. Piłsudskiego na części nieruchomości nr ew.1202/1
Zainteresowani w powyższej sprawie mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta, 17-300 Siemiatycze ul. Pałacowa 2, pokój nr 1, z zebranymi materiałami i dowodami w ciągu 7 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie tego okresu.
 
 Siemiatycze, 08.maj 2015r. 
Z up.  BURMISTRZA
mgr inż.  Henryk Tomasz Czmut
Z-ca BURMISTRZA

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Kamieńska

Data wytworzenia: 2015-05-08

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data wprowadzenia: 2015-05-08

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2019-12-20

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2015-05-08