Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie i przebudowie linii kablowej oświetlenia zewnętrznego na nieruchomości położonej w Siemiatyczach przy ul. Legionów Piłsudskiego na części działki nr geod. 1202/1

Tytuł Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie i przebudowie linii kablowej oświetlenia zewnętrznego na nieruchomości położonej w Siemiatyczach przy ul. Legionów Piłsudskiego na części działki nr geod. 1202/1
Data wydania 2015-06-22

OBWIESZCZENIE     

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r, poz.199) zawiadamiam, że w dniu 15 czerwca 2015r. na wniosek Powiatu Siemiatyckiego z siedzibą przy ul. Legionów Piłsudskiego3, 17-300 Siemiatycze, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie i przebudowie linii kablowej oświetlenia zewnętrznego na nieruchomości położonej w Siemiatyczach przy ul. Legionów Piłsudskiego na części działki nr geod. 1202/1

Zainteresowani w powyższej sprawie mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta, pokój nr 1, 17-300 Siemiatycze ul. Pałacowa 2, z treścią niniejszej decyzji oraz zebranymi w tej sprawie materiałami w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia oraz zgłosić ewentualne odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3 za moim pośrednictwem w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie tego okresu.

Siemiatycze, 15 czerwiec 2015r.

Z up.  BURMISTRZA
mgr inż. Henryk Tomasz Czmut
Z-ca BURMISTRZA

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Kamieńska

Data wytworzenia: 2019-12-20

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data wprowadzenia: 2015-06-22

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2019-12-20

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2015-06-22