Obwieszczenie o wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej - realizacja I, II etapu; budowa kanalizacji kablowej 3xHDPE40/3,7mm

Tytuł Obwieszczenie o wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej - realizacja I, II etapu; budowa kanalizacji kablowej 3xHDPE40/3,7mm
Data wydania 2015-07-24

O B W I E S Z C Z E N I E     

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015r, poz.199) zawiadamiam, że na wniosek Gminy Drohiczyn                   ul. Kraszewskiego 5, 17-312 Drohiczyn w imieniu której działa pełnomocnik Mateusz Hinc, Projmed sp. z o. o zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej - realizacja I,  II etapu; budowa kanalizacji kablowej 3xHDPE40/3,7mm o łącznej długości około 175,0m w Siemiatyczach ul. 11Listopada na nieruchomości nr ewidencyjny 851/7, 960 i 851/11.  

Zainteresowani w powyższej sprawie mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta, 17-300 Siemiatycze ul. Pałacowa 2, pokój nr 1, z zebranymi materiałami i dowodami w ciągu 7 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie tego okresu.

Siemiatycze, 21 lipiec 2015r.                                          

Z up.  BURMISTRZA  
mgr inż.  Henryk Tomasz Czmut
Z-ca BURMISTRZA

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Kamieńska

Data wytworzenia: 2019-12-20

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data wprowadzenia: 2015-07-24

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2019-12-20

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2015-07-24