Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie linii oświetlenia ulicznego w Siemiatyczach przy ul. Obrońców Helu oraz ul. Obrońców Westerplatte na nieruchomości nr ewidencyjny 2240, 4906/6, 4905, 4892.

Tytuł Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie linii oświetlenia ulicznego w Siemiatyczach przy ul. Obrońców Helu oraz ul. Obrońców Westerplatte na nieruchomości nr ewidencyjny 2240, 4906/6, 4905, 4892.
Data wydania 2015-07-24

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r, poz.199) zawiadamiam, że w dniu 20 lipca 2015r. na wniosek Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie linii oświetlenia ulicznego w Siemiatyczach przy ul. Obrońców Helu oraz ul. Obrońców Westerplatte na nieruchomości nr ewidencyjny 2240, 4906/6, 4905, 4892.

Zainteresowani w powyższej sprawie mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta, pokój nr 1, 17-300 Siemiatycze ul. Pałacowa 2, z treścią niniejszej decyzji oraz zebranymi w tej sprawie materiałami w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia oraz zgłosić ewentualne odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3 za moim pośrednictwem w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie tego okresu.

Siemiatycze, 23  lipiec 2015r.                  

Burmistrz
mgr Piotr Siniakowicz

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Kamieńska

Data wytworzenia: 2019-12-20

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data wprowadzenia: 2015-07-24

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2019-12-20

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2015-07-24