Obwieszczenie wydana decyzja celu publicznego na: budowę Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej - realizacja I, II etapu; budowa kanalizacji kablowej 3xHDPE40/3,7mm o łącznej długości około 175,0m

Tytuł Obwieszczenie wydana decyzja celu publicznego na: budowę Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej - realizacja I, II etapu; budowa kanalizacji kablowej 3xHDPE40/3,7mm o łącznej długości około 175,0m
Data wydania 2015-08-25

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r, poz.199) zawiadamiam, że w dniu 19 sierpnia 2015r. na wniosek Gminy Drohiczyn ul. Kraszewskiego 5, 17-312 Drohiczyn w imieniu której działa pełnomocnik Mateusz Hinc, Projmed sp. z o. o została wydana decyzja celu publicznego na: budowę Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej - realizacja I,  II etapu; budowa kanalizacji kablowej 3xHDPE40/3,7mm o łącznej długości około 175,0m w Siemiatyczach ul. 11Listopada na nieruchomości nr ewidencyjny 851/7, 960 i 851/11.  

Zainteresowani w powyższej sprawie mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta, pokój nr 1, 17-300 Siemiatycze ul. Pałacowa 2,

z treścią niniejszej decyzji oraz zebranymi w tej sprawie materiałami w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia oraz zgłosić ewentualne odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3 za moim pośrednictwem w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie tego okresu.

BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowicz

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Kamieńska

Data wytworzenia: 2015-08-25

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data wprowadzenia: 2015-08-25

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2019-12-20

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2015-08-25