Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej „Termomodernizacji budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach”

Tytuł Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej „Termomodernizacji budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach”
Data wydania 2015-08-27
Siemiatycze, 24 sierpnia 2015r.
IG.6733.2.5.2015
Obwieszczenie
Burmistrza Miasta Siemiatycze
w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej „Termomodernizacji budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach”
Stosownie do art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn.zm), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm. )
zawiadamiam, że
w dniu 18.08.2015 r. zostało wszczęte na żądanie Powiatu Siemiatyckiego z siedzibą
w Siemiatyczach przy ul. Leg. Piłsudskiego 3 postępowanie w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
„Termomodernizacji budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach”, w tym: przebudowie,  rozbudowie i nadbudowie budynku poprzez budowę schodów zewnętrznych o wym.
5,0 x 1,6 m i wys. 1,1 m oraz dźwigu osobowego o wym. 2,0 x 2,2 m wraz z urządzeniami budowlanymi (np. przyłącze gazowe) przebudową instalacji
i montażem kolektorów słonecznych
na nieruchomości położonej w Siemiatyczach przy ul. Leg. Piłsudskiego
oznaczonej nr geod działki 1202/1.
 
Nadmieniam, że w dniu  24.08.2015 r. wystąpiono o uzgodnienie projektu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z Podlaskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Białymstoku.
Jednocześnie na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 81 Kpa informuję, że strony mają możliwość przed wydaniem decyzji w sprawie wypowiedzieć się co do zebranych dokumentów i materiałów w sprawie oraz zgłaszanych żądań. Ewentualne wnioski i uwagi można składać w Urzędzie Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, w pokoju nr 1 w godzinach pracy urzędu.                                                                                          
BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowicz

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Hanna Czmut

Data wytworzenia: 2015-08-27

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data wprowadzenia: 2015-08-27

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2019-12-20

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2015-08-27