(22.03.2016)Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy fundamentu pod zbiornik tlenowy z parownicą

Tytuł (22.03.2016)Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy fundamentu pod zbiornik tlenowy z parownicą
Data wydania 2016-03-22
Siemiatycze, 22 marca 2016 r.
IG.6733.2.1.2016
Obwieszczenie
Burmistrza Miasta Siemiatycze
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy fundamentu pod zbiornik tlenowy z parownicą
 
Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn.zm.) zawiadamiam, że w dniu 22.03.2016 r. na wniosek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach z siedzibą przy ul. Szpitalnej 8  została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
budowie fundamentu pod zbiornik tlenowy z parownicą do 100 m3 o wym. 3500mm x 2200mm i wysokości 400mm wraz z ogrodzeniem i oświetleniem  na nieruchomości położonej w Siemiatyczach przy ul. Szpitalnej na części działki nr geod. 1150/6.
 
Zainteresowani w powyższej sprawie mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta, 17-300 Siemiatycze ul. Pałacowa 2, pokój nr 1, z treścią niniejszej decyzji oraz zebranymi w tej sprawie materiałami w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia oraz  złożyć ewentualne odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3 za moim pośrednictwem w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie tego okresu.

BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowic
z

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Hanna Czmut

Data wytworzenia: 2016-03-22

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data wprowadzenia: 2016-03-22

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2021-05-13

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2016-03-22