(27.04.2016)Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przy ul. 11 Listopada w Siemiatyczach

Tytuł (27.04.2016)Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przy ul. 11 Listopada w Siemiatyczach
Data wydania 2016-04-27
Siemiatycze, 27 kwietnia 2016 r.
IG.6733.2.8.2016
Obwieszczenie
Burmistrza Miasta Siemiatycze
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przy ul. 11 Listopada
w Siemiatyczach  

 
Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn.zm.) zawiadamiam, że w dniu 27.04.2016 r. na wniosek Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Siemiatyczach przy ul. A. Krajowej 26 została wydana decyzjao ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonanej z rur PCV U-Ø 200 kl. S, długości ~24,3 mb przy ul. 11 Listopada w Siemiatyczachna części działki o nr geod. 2868 i 2869/2.
 
Zainteresowani w powyższej sprawie mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta, 17-300 Siemiatycze ul. Pałacowa 2, pokój nr 1, z treścią niniejszej decyzji oraz zebranymi w tej sprawie materiałami w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia oraz  złożyć ewentualne odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3 za moim pośrednictwem w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie tego okresu.
                                                                   
BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowicz

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Hanna Czmut

Data wytworzenia: 2016-04-27

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data wprowadzenia: 2016-04-27

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2019-12-20

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2016-04-27