Zmiana Regulaminu Organizacyjnego z dnia 01.09.2017r.

Zarządzenie Nr 313/17
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia 1 września  2017 r.
zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) zarządza się co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Siemiatycze ustalonym Zarządzeniem Nr 161/16 Burmistrza Miasta Siemiatycze z dnia 15 czerwca 2016 r. zmienionym Zarządzeniem Nr 200/16 z dnia 25 października 2016 r., Nr 206/16 z dnia 4 listopada 2016 r., Nr 213/16 z dnia 24 listopada 2016 r.  Nr 238/17 z dnia 3 lutego 2017 r. i Nr 260/17 z dnia 30 maja 2017 r. wprowadza się zmianę polegającą na zmianie treści załącznika - Organizacja wewnętrzna referatów Urzędu Miasta Siemiatycze zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Piotr Siniakowicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Elżbieta Rakszawa

Data wytworzenia: 2017-09-01

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2018-11-27

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2017-11-16