Stały rejestr wyborców

Urząd Stanu Cywilnego

17-300 Siemiatycze ul. Pałacowa 2- pokój 203
Tel. 85 65 65 831

 

Sposób udostępniania:

Informacje udostępniane są na wniosek

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 poz. 15  z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2017r. poz. 1316)

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Poniatowska

Data wytworzenia: 2017-09-12

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data wprowadzenia: 2015-01-22

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2017-09-12

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2015-01-22