Rejestr i ewidencja wydanych i utraconych dowodów osobistych oraz zaświadczeń i zawiadomień z zakresu wydanych dowodów osobistych

Rejestr prowadzi

Urząd Stanu Cywilnego
17-300 Siemiatycze,
ul. Pałacowa 2 – pokój nr 202 (II piętro)
tel. 85 65 65 832

Sposób udostępniania

Informacje udostępniane na wniosek

PODSTAWA PRAWNA:

  1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r . o ewidencji ludności (Dz. U z 2017 poz. 657).
  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922).
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827)
  4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zbioru PESEL, ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz sposobu wnoszenia tych opłat (Dz. U. z 2015 poz. 1388).
  5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2016 poz.  836).

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Poniatowska

Data wytworzenia: 2017-09-12

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data wprowadzenia: 2015-01-02

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2017-09-12

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2015-01-02