Samodzielne stanowisko ds. opieki nad dziećmi i oświaty

ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze,
I piętro, pokój nr 101

tel. (85) 65-65-817,
fax (85) 65-65-803

Zakres obowiązków:

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. organizacji opieki nad dziećmi i oświaty należy prowadzenie spraw związanych z realizacją na terenie Miasta zadań oświatowych oraz związanych z organizowaniem i funkcjonowaniem opieki nad dziećmi, a w szczególności:

1) prowadzenie spraw związanych z funkcją organu prowadzącego szkoły;

2) prowadzenie ewidencji niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów;

3) prowadzenie spraw stypendiów i pomocy dla uczniów oraz programów związanych z wyrównaniem szans edukacyjnych;

4) prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników;

5) kontrola spełniania obowiązku nauki;

6) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań gminy wynikających z przepisów dotyczących opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;

Metryka strony

Udostępniający: Jarosław Kiczko

Wytwarzający/odpowiadający: Elżbieta Rakszawa

Data wytworzenia: 2016-07-04

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data wprowadzenia: 2014-12-19

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2016-07-04

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2014-12-19