Zawiadomienie o wydanej decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów o kodzie 17 01 01, 17 05 04, 17 03 02 oraz 17 01 81 na działkach o numerze ewidencji geodezyjnej 3495/2 oraz 3494/2 przy ul. Kościuszki 121 w Siemiatyczach

Burmistrz Miasta Siemiatycze
ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze

Siemiatycze, 29 maja 2023 r.

IF.6220.4.2023

Zawiadomienie

Stosownie do art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 24.02.2023 r. została wydana decyzja IF.6220.11.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów o kodzie 17 01 01, 17 05 04, 17 03 02 oraz 17 01 81 na działkach o numerze ewidencji geodezyjnej 3495/2 oraz 3494/2 przy ul. Kościuszki 121 w Siemiatyczach  zostało zakończone.

Zainteresowani w powyższej sprawie mogą zapoznać się z wydaną decyzją i zebranym materiałem dowodowym w sprawie (wraz z  opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siemiatyczach jak również Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) w siedzibie Urzędu Miasta Siemiatycze przy ul. Pałacowej 2 – pokój nr 2, w godzinach pracy urzędu.

Ponadto informuję, iż w dniu 29.05.2023 r. treść decyzji została udostępniona na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Siemiatycze.

BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowicz

 

Otrzymują:

1. Wnioskodawca

2. Biuletyn Informacji Publicznej

3. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.

4. aa

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Justyna Lipińska

Data wytworzenia: 2023-05-30

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2023-05-30

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2023-05-30