Zawiadominie o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci ciepłowniczej łączącej nowe źródło ciepła – elektrociepłownię opalaną biomasą – z istniejącą siecią miejską oraz instalacjami obecnie zasilanymi z indywidualnych źródeł ciepła

Burmistrz Miasta Siemiatycze
17-300 Siemiatycze, ul. Pałacowa 2

Siemiatycze, 19 maja 2020 r.

GK.6220.4.2020

 

ZAWIADOMIENIE

 

Stosownie do art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)       zawiadamiam, że w dniu 19 maja 2020 r. została wydana decyzja GK.6220.4.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na  budowie sieci ciepłowniczej łączącej nowe źródło ciepła – elektrociepłownię opalaną biomasą – z istniejącą siecią miejską oraz instalacjami obecnie zasilanymi z indywidualnych źródeł ciepła, w miejscowości Siemiatycze, na działkach o numerach ewid.: 4609/1, 1463/7, 1463/6, 1468/11, 1468/13, 1468/12, 714/2, 1468/8, 1468/3, 1468/7, 1468/5, 783/2, 782, 779/1, 1005, część działki 999 w zakresie RVI, 1000/98, 1000/99, 1000/95, 1000/90, 685/4, 684, 676/30, 676/26, 5178, 676/16, 764/2, 764/1, 765, 847, 861, 843/7, 1360/5, 5175/17, 850/5, 851/22, 685/3, 1347/1, 4524/1, 1314/23, 1314/22, 1314/18, 4524/2, 1314/16, 685/2, 1314/17, 685/1, 1314/20, obręb 1,3527/1, 3526/1, 3528/1, 3529/1, 3530/3, 3530/4, 3531/3, 3531/4, 3532/1, 3533/4, 3533/3, 3533/2, 3534, 3535, 1005, 3764/1, 2402/47, 2402/41, 2402/42, 2402/40, 2402/43, 2402/32, 2402/44, 2402/18, obręb 2.      

Zainteresowani w powyższej sprawie mogą zapoznać się z wydaną decyzją i zebranym materiałem dowodowym w sprawie (wraz z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siemiatyczach a także  Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko niniejszego przedsięwzięcia) w Urzędzie Miasta, 17-300 Siemiatycze
ul. Pałacowa 2, pokój nr 116, w godzinach pracy urzędu.

Z up. Burmistrza
mgr inż. Henryk Tomasz Czmut
Z-ca Burmistrza

Otrzymują:

  1. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Siemiatycze
  2. Tablica ogłoszeń tut. urzędu
  3. a/a

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Suchota

Data wytworzenia: 2020-05-20

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2020-05-20

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2020-05-20