Zarządzenie Nr 274/21 Burmistrza Miasta Siemiatycze z dnia 2021-01-29 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 r.

Data wydania 2021-01-29
Tytuł w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 r.
Numer 274/21

ZARZĄDZENIE NR 274/21
BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE
z dnia 29 stycznia 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 r.

Na podstawie: art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175, 2320 oraz z 2019 r. poz. 1622, poz. 2020) oraz Uchwały Rady Miasta Siemiatycze Nr XXIII/159/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2021 ( Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2021 r. poz.406 ), zarządza się co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załacznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Przyjąć budżet po dokonanych zmianach w wysokości:
1) Dochody budżetu w wysokości - 83 406 727 zł., w tym:
a) dochody bieżące w wysokości - 65 243 727 zł,
b) dochody majątkowe w wysokości - 18 163 000 zł;
2) Wydatki budżetu w wysokości - 85 027 165 zł., w tym:
a) wydatki bieżące w wysokości - 64 223 432 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości - 20 803 733 zł;
3) Deficyt budżetu w wysokości 1 620 438 zł.
§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 3  do niniejszego zarządzenia.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Siniakowicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Elżbieta Boguszewska

Data wytworzenia: 2021-02-08

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2021-02-08

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2021-02-08