Zarządzenie Nr 291/21 Burmistrza Miasta Siemiatycze z dnia 2021-03-31 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 r.

Data wydania 2021-03-31
Tytuł w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 r.
Numer 291/21

ZARZĄDZENIE NR 291/21
BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE
z dnia 31 marca 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 r.

Na podstawie: art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz Uchwały Rady Miasta Siemiatycze Nr XXIII/159/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2021 ( Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2021 r. poz .406, poz. 776, poz. 1092, poz. 1177 ), zarządza się co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Przyjąć budżet po dokonanych zmianach w wysokości:
1) Dochody budżetu w wysokości - 83 803 975,38 zł., w tym:
a) dochody bieżące w wysokości - 65 640 975,38 zł,
b) dochody majątkowe w wysokości - 18 163 000 zł;
2) Wydatki budżetu w wysokości - 85 424 413,38 zł., w tym:
a) wydatki bieżące w wysokości - 64 620 680,38 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości - 20 803 733 zł;
3) Deficyt budżetu w wysokości 1 620 438 zł.
§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 3  do niniejszego zarządzenia.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Siniakowicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Elżbieta Boguszewska

Data wytworzenia: 2021-04-07

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2021-04-07

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2021-04-07