Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2019 rok

Konsultacje projektu Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2019 rok

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Konsultacja projektu „Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2019 rok”

Burmistrz Miasta Siemiatycze zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) do konsultacji projektu „Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2019 rok”.

Przedmiotem konsultacji jest projekt „Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2019 rok”. Proponowane cele i zadania zostały umieszczone w Formularzu zgłaszania opinii.

Propozycje lub uwagi do projektu Programu prosimy zgłaszać na w/w Formularzu dostępnym na portalu internetowym www.siemiatycze.eu, Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Siemiatycze oraz  w sekretariacie Urzędu Miasta Siemiatycze.

Konsultacje rozpoczynają się w momencie zamieszczenia ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji.

Zgłaszane uwagi lub propozycje prosimy kierować drogą e-mailową na adres: joanna.balejko@siemiatycze.eu lub na adres Urzędu Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze do dnia 23 grudnia 2018 r.

Burmistrz
Piotr Siniakowicz

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Balejko

Data wytworzenia: 2018-12-07

Wprowadzający: Dariusz Prochowicz

Data modyfikacji: 2018-12-07

Opublikował: Dariusz Prochowicz

Data publikacji: 2018-12-07