Uchwała Nr XL/245/18 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 2018-02-13

Data wydania 2018-02-13
Numer XL/245/18
w sprawie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

UCHWAŁA NR XL/245/18
RADY MIASTA SIEMIATYCZE
z dnia 13 lutego 2018 r.
w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023, 1529 i 1566) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Agnieszka Monika Zalewska

Załączniki do treści

  • uch_XL_245_18.pdf (PDF, 215,15 KB) Podgląd załącznika

    UCHWAŁA NR XL/245/18 RADY MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Mazur

Data wytworzenia: 2018-02-22

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2018-02-22

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2018-02-22