Zarządzenie Nr 295/21 Burmistrza Miasta Siemiatycze z dnia 2021-04-14 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości stanowiących własność Miasta Siemiatycze, położonych w Siemiatyczach

Data wydania 2021-04-14
Tytuł w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości stanowiących własność Miasta Siemiatycze, położonych w Siemiatyczach
Numer 295/21

Zarządzenie Nr 295/21
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia 14 kwietnia 2021 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości stanowiących własność Miasta Siemiatycze, położonych w Siemiatyczach


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) i art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2021 r. poz. 11 i 234) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do zbycia w trybie przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości niezabudowane, stanowiące własność Miasta Siemiatycze, opisane w  wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wraz z  załącznikiem wywiesza się na tablicy ogłoszeń w  siedzibie Urzędu Miasta Siemiatycze, na okres od 15 kwietnia 2021 r. do 6 maja 2021 r., a  także zamieszcza na stronie internetowej  Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Siemiatycze.
§ 3. Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w  życie z  dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowicz

Załączniki do treści

  • Zarządzenie_295_21.pdf (PDF, 71,47 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 295/21 Burmistrza Miasta Siemiatycze z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości stanowiących własność Miasta Siemiatycze, położonych w Siemiatyczach

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Emilia Pyzowska

Data wytworzenia: 2021-04-15

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2021-05-07

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2021-04-15