Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Siemiatycze w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Siemiatycze

Siemiatycze, dnia 7 czerwca 2017 r.

GK.042.1.2016

Obwieszczenie
Burmistrza Miasta Siemiatycze

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Siemiatycze w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Siemiatycze

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.) postanawiam przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Siemiatycze w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Siemiatycze.

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miasta Siemiatycze w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Siemiatycze.

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji odnośnie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Siemiatycze.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 15 czerwca 2017 r. do dnia 14 lipca 2017 r. w formie:

  1. Spotkań z interesariuszami rewitalizacji, w formie warsztatów, umożliwiających omówienie i ocenę propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Siemiatycze a także wyrażenie opinii, propozycji i uwag.

Spotkania odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2 w dniach:

  • 19.06.2017 r. godz. 17.00
  • 21.06.2017 r. godz. 10.00
  • 23.06.2017 r. godz. 10.00
  • 26.06.2017 r. godz. 17.00
  • 28.06.2017 r. godz. 10.00
  1. Ankieta dotycząca projektu uchwały Rady Miasta Siemiatycze w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Siemiatycze:

a) Drogą elektroniczną na adres: urzad@siemiatycze.eu;

b) Drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze;

c) osobiście do Urzędu Miasta Siemiatycze, Kancelaria Ogólna (parter od ul. Pałacowej), ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze; w godzinach pracy urzędu.

  1. Formularz zgłaszania uwag można składać:

a) drogą elektroniczną na adres: urzad@siemiatycze.eu;

b) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze.

c) osobiście do Urzędu Miasta Siemiatycze, Kancelaria Ogólna (parter od ul. Pałacowej), ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze; w godzinach pracy urzędu.

Materiał informacyjny dotyczący przedmiotu konsultacji będzie dostępny w Urzędzie Miasta Siemiatycze, pok. nr 2 parter (wejście od Pl. Jana Pawła II), w godzinach pracy Urzędu Miasta Siemiatycze, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym http://bip.um.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/, na stronie internetowej Urzędu Miasta Siemiatycze pod adresem https://siemiatycze.eu/pl/ (wejście przez zakładki: „Projekty UE”, „Rewitalizacja Miasta Siemiatycze”) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Siemiatycze.

Nie będą rozpatrywane uwagi nie dotyczące zakresu konsultacji, tj. nie związane z zagadnieniem wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Siemiatycze.

Burmistrz
Piotr Siniakowicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Agata Androsiuk

Data wytworzenia: 2017-06-08

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2017-06-08

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2017-06-08