Ogłoszenie o wyborze partnera do realizacji projektu (1)

Ogłoszenie o wyborze partnera do realizacji projektu

Miasto Siemiatycze (Lider) - działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm), w nawiązaniu do ogłoszenia zamieszczonego w dniu 09-01-2018 r. na stronie internetowej Miasta Siemiatycze (http://bip.um.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/) o otwartym naborze na Partnera projektu spoza sektora finansów publicznych na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w odpowiedzi na nabór nr 2/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania -Tygiel Doliny Bugu” cel 2: Poprawa jakości życia i atrakcyjności obszaru SLGD TDB poprzez inwestycje kierowane przez społeczność do 2023r. cel szczegółowy 2.1. Poprawa infrastruktury ogólnodostępnej na rzecz jakości życia i włączenia społecznego mieszkańców oraz zachowania dziedzictwa obszaru. Przedsięwzięcie: 2.1.3. Inwestycje lokalne w infrastrukturę społeczną, z zakresu typ projektu 8: Projekty z zakresu infrastruktury społecznej (nr 1/2018)
informuje, iż w wyniku naboru, w wymaganym terminie, ofertę złożył jeden podmiot: Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, ul. Kościelna 10, 17-312 Drohiczyn.

Złożona oferta spełniła stawiane w ogłoszeniu wymagania formalne oraz została pozytywnie oceniona merytorycznie.

Na partnera do wspólnej realizacji projektu pn. „Siemiatycki Klub Juniora” Przebudowa budynku sanitarno - technicznego na potrzeby utworzenia świetlicy środowiskowej w Siemiatyczach wybrano ofertę Caritas Diecezji Drohiczyńskiej.

Miasto Siemiatycze informuje ponadto, że celem partnerstwa jest przygotowanie wniosku projektowego i realizacja zadań służących osiągnięciu celów projektu, tj. przebudowa budynku na potrzeby infrastruktury społecznej z przeznaczeniem na świetlicę środowiskową, świadczącą usługi z zakresu aktywizacji dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych ubóstwem z regionu Miasta Siemiatycze.

Burmistrz
mgr Piotr Siniakowicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Koc

Data wytworzenia: 2018-02-02

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2018-02-02

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2018-02-02