Wykaz podatników, którym udzielono pomocy publicznej w zakresie podatków lokalnych w 2015 roku

WYKAZ
PODATNIKÓW, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ W ZAKRESIE
PODATKÓW LOKALNYCH
W 2015 ROKU
 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm. art.37 ust.1 pkt.2 lit. g).
Na podstawie decyzji wydanych w 2015 roku.
 
 
L.p.
Firma lub imię i nazwisko beneficjenta pomocy
Wartość pomocy brutto w PLN
Forma udzielonej pomocy
Przeznaczenie pomocy
Podstawa prawna udzielonej pomocy
1
POLTRANS Krajowy i Międzynarodowy Transport Spółdzielczy
6 975,00 zł
Rozłożenie na raty zaległości podatkowej I raty podatku od środków transportowych
pomoc de minimis
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.-Ordynacka podatkowa (Dz. U z 2015 r., poz.613 ze zm.)
2
POLTRANS Krajowy i Międzynarodowy Transport Spółdzielczy
6 582,00 zł
Rozłożenie na raty zaległości podatkowej II raty podatku od środków transportowych
pomoc de minimis
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacka podatkowa (Dz. U z 2015 r., poz.613 ze zm.)
 
Siemiatycze, dnia 10.05.2016 r.
Burmistrz
mgr Piotr Siniakowicz
 

WYKAZ
PODATNIKÓW, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ W ZAKRESIE PODATKÓW LOKALNYCH
W 2015 ROKU
 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm. art.37 pkt.2 lit. g).
 
 
Lp.
 
 
Firma lub imię i nazwisko beneficjenta pomocy
 
 
Wartość pomocy brutto w PLN
 
 
Forma udzielonej pomocy
 
Przeznaczenie pomocy
 
Podstawa prawna udzielonej pomocy
 
1
 
Teresa i Andrzej Piotrowscy
 
32.962,00
 
Rozłożenie na raty zaległego podatku
 
pomoc de minimis
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa  (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.)
 
Siemiatycze, 2016.01.11
Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Henryk Tomasz Czmut
Z-ca BURMISTRZA

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Charyton

Data wytworzenia: 2017-03-17

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data wprowadzenia: 2016-01-14

Data modyfikacji: 2017-03-17

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2016-01-14