STATUT MIASTA SIEMIATYCZE

UCHWAŁA NR XXIV/145/16
RADY MIASTA SIEMIATYCZE
z dnia 25 listopada 2016 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Miasta Siemiatycze

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów  prawnych  (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 i 1579) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się  jednolity tekst Statutu Miasta Siemiatycze.
2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w formie obwieszczenia Rady Miasta Siemiatycze z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Miasta Siemiatycze.
§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Obwieszczenie, o którym mowa w § 1 ust. 2, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
 

Przewodniczący Rady Miasta
Agnieszka Monika Zalewska

Załączniki do treści

  • obwieszczenie_Statut.pdf (PDF, 1,58 MB)

    OBWIESZCZENIE RADY MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Miasta Siemiatycze

  • uch_XXIV_145_16.pdf (PDF, 89,07 KB)

    Uchwała Nr XXIV/145/16 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 2016-11-25 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Miasta Siemiatycze

Metryka strony

Udostępniający: Jarosław Kiczko

Wytwarzający/odpowiadający: Jarosław Kiczko

Data wytworzenia: 2017-01-20

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data wprowadzenia: 2014-12-22

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2017-01-20

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2014-12-22