Uchwała Nr LIV/362/24 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 2024-02-28

Data wydania 2024-02-28
Numer LIV/362/24
w sprawie w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli

UCHWAŁA NR LIV/362/24
RADY MIASTA SIEMIATYCZE
z dnia 28 lutego 2024 r.
w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli

Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688)  Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Zleca się Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Siemiatycze przeprowadzenie kontroli w zakresie postępowania o udzielnie zamówienia publicznego „Świadczenie Specjalistyczne Usług Opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu miasta Siemiatycze w 2024 r.” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemiatyczach.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Siemiatycze
Igor Śnieżko

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Mazur

Data wytworzenia: 2024-03-06

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2024-05-27

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2024-03-06