Uchwała Nr X/59/19 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 2019-08-07

Data wydania 2019-08-07
Numer X/59/19
w sprawie w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczyciela przedszkola prowadzącego zajęcia w grupie mieszanej 5 i 6-latków

UCHWAŁA NR X/59/19
RADY MIASTA SIEMIATYCZE
z dnia 7 sierpnia 2019 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczyciela przedszkola prowadzącego zajęcia w grupie mieszanej 5 i 6-latków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3a w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, z 2017 r. poz. 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 730) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli przedszkoli pracujących w oddziale mieszanym 5 i 6 latków, dla których organem prowadzącym jest Miasto Siemiatycze, w wysokości 22 godziny w tygodniu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.
§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązywania od 1 września 2019 r.

Przewodniczący Rady Miasta
Agnieszka Monika Zalewska

Załączniki do treści

  • uch_X_59_19.pdf (PDF, 100,78 KB) Podgląd załącznika

    UCHWAŁA NR X/59/19 RADY MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczyciela przedszkola prowadzącego zajęcia w grupie mieszanej 5 i 6-latków

  • Wyniki głosowania uch_X_59_19.pdf (PDF, 15,46 KB) Podgląd załącznika

    Wyniki głosowania do UCHWAŁY NR X/59/19 RADY MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczyciela przedszkola prowadzącego zajęcia w grupie mieszanej 5 i 6-latków

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Anasińska

Data wytworzenia: 2019-08-14

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2019-08-20

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2019-08-14