Uchwała Nr X/60/19 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 2019-08-07

Data wydania 2019-08-07
Numer X/60/19
w sprawie w sprawie planu działania Miasta Siemiatycze w obliczu klimatycznego stanu wyjątkowego

UCHWAŁA NR X/60/19
RADY MIASTA SIEMIATYCZE
z dnia 7 sierpnia 2019 r.
w sprawie planu działania Miasta Siemiatycze w obliczu klimatycznego stanu wyjątkowego

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się plan działania Miasta Siemiatycze w obliczu klimatycznego stanu wyjątkowego,  stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Agnieszka Monika Zalewska

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Prochowicz

Data wytworzenia: 2019-08-14

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2019-08-20

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2019-08-14