Uchwała Nr X/61/19 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 2019-08-07

Data wydania 2019-08-07
Numer X/61/19
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Mielnik zadania publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego i na zawarcie porozumienia

UCHWAŁA NR X/61/19
RADY MIASTA SIEMIATYCZE
z dnia 7 sierpnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Mielnik zadania publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego i na zawarcie porozumienia

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 i art. 18 ust. 2 pkt 12 w związku z art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 i poz. 2435, z 2019 r. poz. 730) Rada Miasta Siemiatycze uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża zgodę na przekazanie przez Miasto Siemiatycze Gminie Mielnik zadania publicznego dotyczącego publicznego transportu zbiorowego, w celu zaspokajania potrzeb mieszkańców Miasta Siemiatycze, w zakresie komunikacji zbiorowej, polegającej na przewozie osób na linii Siemiatycze - Mielnik i Mielnik - Siemiatycze w granicach administracyjnych miasta Siemiatycze.
2. Przekazanie Gminie Mielnik zadania publicznego, o którym mowa w ust. 1, nastąpi na podstawie porozumienia międzygminnego.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Agnieszka Monika Zalewska

Załączniki do treści

  • uch_X_61_19.pdf (PDF, 99,63 KB) Podgląd załącznika

    UCHWAŁA NR X/61/19 RADY MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Mielnik zadania publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego i na zawarcie porozumienia

  • Wyniki głosowania uch_X_61_19.pdf (PDF, 15,39 KB) Podgląd załącznika

    Wyniki głosowania do UCHWAŁY NR X/61/19 RADY MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Mielnik zadania publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego i na zawarcie porozumienia

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Agata Androsiuk

Data wytworzenia: 2019-08-14

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2019-08-20

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2019-08-14