Uchwała Nr XIX/124/20 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 2020-07-17

Data wydania 2020-07-17
Numer XIX/124/20
w sprawie w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Siemiatycze na lata 2020-2024

UCHWAŁA NR XIX/124/20
RADY MIASTA SIEMIATYCZE
z dnia 17 lipca 2020 r.
w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Siemiatycze na lata 2020-2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Siemiatycze na lata 2020-2024, stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Agnieszka Monika Zalewska

Załączniki do treści

  • uch_XIX_124_20 Wyniki.pdf (PDF, 15,34 KB) Podgląd załącznika

    Wyniki głosowania UCHWAŁA NR XIX/124/20 RADY MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Siemiatycze na lata 2020-2024

  • uch_XIX_124_20.pdf (PDF, 413,45 KB) Podgląd załącznika

    UCHWAŁA NR XIX/124/20 RADY MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Siemiatycze na lata 2020-2024

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Mazur

Data wytworzenia: 2020-07-24

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2020-07-24

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2020-07-24