Uchwała Nr XIX/125/20 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 2020-07-17

Data wydania 2020-07-17
Numer XIX/125/20
w sprawie w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu

UCHWAŁA NR XIX/125/20
RADY MIASTA SIEMIATYCZE
z dnia 17 lipca 2020 r.
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) uchwala się, co następuje:
§ 1. Rada  Miasta Siemiatycze wyraża wolę przystąpienia do opracowania Miejskiego Planu Adaptacji  do zmian klimatu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Agnieszka Monika Zalewska

Załączniki do treści

  • uch_XIX_125_20 wyniki.pdf (PDF, 15,38 KB) Podgląd załącznika

    Wyniki głosowania UCHWAŁA NR XIX/125/20 RADY MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu

  • uch_XIX_125_20.pdf (PDF, 104,84 KB) Podgląd załącznika

    UCHWAŁA NR XIX/125/20 RADY MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Mazur

Data wytworzenia: 2020-07-24

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2020-07-24

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2020-07-24