XV sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 28.10.2011 r.

OGŁOSZENIE

W dniu 28 października br. (piątek) w sali Siemiatyckiego Ośrodka Kultury przy ul. Zaszkolnej 1 odbędzie się XV sesja Rady Miasta Siemiatycze, na którą serdecznie zaprasza się mieszkańców miasta. Obrady XV sesji rozpoczną się o godzinie 14:30.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XIV sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Przedstawienie analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Miasta.
 7. Przedstawienie analizy oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Miasta.
 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2010/2011.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulic na terenie miasta.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji i współfinansowania projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta
Agnieszka Anna Sitarska

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Andruszkiewicz

Data wytworzenia: 2011-10-24

Wprowadzający: Eryk Nowik

Modyfikujący: Eryk Nowik

Data modyfikacji: 2019-03-04

Opublikował: Eryk Nowik

Data publikacji: 2019-03-04