(30.09.2016) Zawiadamie o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkującego kompleksowe budynki z bala klejonego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i komunikacyjną

Siemiatycze, 30 września 2016 r.

GK.6220.7.2016

ZAWIADOMIENIE

         Stosownie do art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 30.09.2016 r. została wydana decyzja GK.6220.7.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkującego kompleksowe budynki z bala klejonego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach nr 3489 i 3490 w Siemiatyczach.

         Zainteresowani w powyższej sprawie mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta, 17-300 Siemiatycze ul. Pałacowa 2, pokój nr 3, w godzinach pracy urzędu, z wydaną decyzją i zebranym materiałem dowodowym w sprawie (wraz z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siemiatyczach co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko niniejszego przedsięwzięcia).

Z up. Burmistrza
mgr inż. Henryk Tomasz Czmut
Z-ca Burmistrza

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Suchota

Data wytworzenia: 2016-10-05

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2016-10-05

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2016-10-05