Zarządzenie Nr 103/19 Burmistrza Miasta Siemiatycze z dnia 2019-07-12 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Data wydania 2019-07-12
Tytuł w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Numer 103/19

Zarządzenie Nr 103/19
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 30, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 9g ust. 2 w zw. z art. 91d, pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 730) zarządza się co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela przedszkola, zatrudnionego w Przedszkolu Nr 3 w Siemiatyczach w składzie:

1) Barbara Anasińska - przewodniczący komisji,
2) Monika Mariola Kondracka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
3) Barbara Terpiłowska - dyrektor przedszkola,
4) Józefa Bogdan - ekspert,
5) Elżbieta Siniakowicz - ekspert.

§ 2. Komisja o której mowa w § 1 przeprowadzi egzamin w dniu 16 lipca 2019 r.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowicz

Załączniki do treści

  • Zarządzenie Nr 103_19.pdf (PDF, 25,65 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 103/19 Burmistrza Miasta Siemiatycze z dnia 2019-07-12 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Anasińska

Data wytworzenia: 2019-07-12

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2019-07-12

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2019-07-12