Zarządzenie Nr 104/19 Burmistrza Miasta Siemiatycze z dnia 2019-07-31 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 r.

Data wydania 2019-07-31
Tytuł w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 r.
Numer 104/19

ZARZĄDZENIE NR 104/19
BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE
z dnia 31 lipca 2019 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ) oraz Uchwały Nr XLV/198/10 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze, zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o  wykonaniu planów finansowych instytucji kultury zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4, 5 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Przedstawić informację, o której mowa w § 1 zarządzenia, Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Siemiatycze
Piotr Siniakowicz

Załączniki do treści

  • Zarzadzenie Nr 104/19.pdf (PDF, 1,12 MB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 104/19 Burmistrza Miasta Siemiatycze z dnia 2019-07-31 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 r.

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Elżbieta Boguszewska

Data wytworzenia: 2019-08-01

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2019-08-01

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2019-08-01