Zarządzenie Nr 115/19 Burmistrza Miasta Siemiatycze z dnia 2019-08-30 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.

Data wydania 2019-08-30
Tytuł w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
Numer 115/19

ZARZĄDZENIE NR 115/19
BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE
z dnia 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.

Na podstawie: art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz Uchwały Rady Miasta Siemiatycze Nr IV/21/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2019 ( Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2019 r. poz. 1127, poz. 2316, poz. 2332, poz. 2413, poz. 2486, poz. 2705, poz. 2836, poz. 2956, poz. 3074, poz. 3295, poz. 3329, poz. 3848, poz. 4046 ), zarządza się co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Przyjąć budżet po dokonanych zmianach w wysokości:
1) Dochody budżetu w wysokości - 76 163 662,59 zł., w tym:
a) dochody bieżące w wysokości - 53 644 716,59 zł,
b) dochody majątkowe w wysokości - 22 518 946 zł;
2) Wydatki budżetu w wysokości - 80 163 662,59 zł., w tym:
a) wydatki bieżące w wysokości - 52 528 662,59 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości - 27 635 000 zł;
3) Deficyt budżetu w wysokości 4 000 000 zł.
§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 3  do niniejszego zarządzenia.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Siniakowicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Elżbieta Boguszewska

Data wytworzenia: 2019-09-06

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2019-09-06

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2019-09-06