Zarządzenie Nr 189/20 Burmistrza Miasta Siemiatycze z dnia 2020-05-19 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Miasta Siemiatycze

Data wydania 2020-05-19
Tytuł w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Miasta Siemiatycze
Numer 189/20

Zarządzenie Nr 189/20
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia 19 maja 2020 r.
w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Miasta Siemiatycze

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1043 i poz. 1495) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się dodatkowe dni wolne od pracy w Urzędzie Miasta Siemiatycze w 2020 roku:
1) dzień 12 czerwca 2020 r. (piątek) w zamian za święto przypadające w dniu 15 sierpnia 2020 r. (sobota),
2) dzień 24 grudnia 2020 r. (czwartek) w zamian za święto przypadające w dniu 26 grudnia 2020 r. (sobota).
§ 2. Informację o ustalonych dniach wolnych od pracy podaje się do publicznej wiadomości poprzez jej umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Siemiatycze oraz na stronie internetowej Miasta Siemiatycze.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Oleszczuk

Data wytworzenia: 2020-05-22

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2020-05-22

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2020-05-22