Zarządzenie Nr 219/20 Burmistrza Miasta Siemiatycze z dnia 2020-09-09 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Siemiatycze, położonej przy ulicy Bartosza Głowackiego w Siemiatyczach

Data wydania 2020-09-09
Tytuł w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Siemiatycze, położonej przy ulicy Bartosza Głowackiego w Siemiatyczach
Numer 219/20

Zarządzenie Nr 219/20
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia 9 września 2020 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Siemiatycze, położonej przy ulicy Bartosza Głowackiego w Siemiatyczach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 25 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284 i 782) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do zbycia w trybie przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość niezabudowaną, stanowiącą własność Miasta Siemiatycze, opisaną w  wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wraz z  załącznikiem wywiesza się na tablicy ogłoszeń w  siedzibie Urzędu Miasta Siemiatycze, na okres od 14 września 2020 r. do 5 października 2020  r., a  także zamieszcza na stronie internetowej  Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Siemiatycze.
§ 3. Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowicz

Załączniki do treści

  • Zarządzenie.219_20.pdf (PDF, 68,93 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 219/20 Burmistrza Miasta Siemiatycze z dnia 9 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Siemiatycze, położonej przy ulicy Bartosza Głowackiego w Siemiatyczach

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Emilia Pyzowska

Data wytworzenia: 2020-09-14

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2020-09-14

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2020-09-14