Zarządzenie Nr 232/20 Burmistrza Miasta Siemiatycze z dnia 2020-10-15 w sprawie ustalenia cen za korzystanie z Międzynarodowego Centrum Edukacji Ekologicznej Wschód - Zachód, Pływania „Wodne Tarasy”

Data wydania 2020-10-15
Tytuł w sprawie ustalenia cen za korzystanie z Międzynarodowego Centrum Edukacji Ekologicznej Wschód - Zachód, Pływania „Wodne Tarasy”
Numer 232/20

Zarządzenie Nr  232 /20
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia 15 października 2020 r.
w sprawie ustalenia cen za korzystanie z Międzynarodowego Centrum Edukacji Ekologicznej Wschód - Zachód, Pływania „Wodne Tarasy”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i uchwały Nr XX/126/20 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 7 października 2020 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Siemiatycze uprawnień do ustalenia cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się ceny za usługi, świadczone przez Międzynarodowe Centrum Edukacji Ekologicznej Wschód - Zachód, Pływania „Wodne Tarasy”:

1) w dni powszednie (poniedziałek - piątek) w godzinach 6:15 - 15:00 ceny biletów za godzinę wynoszą:
a) bilet ulgowy -  6 zł,
b) bilet normalny - 7 zł,
c) posiadacze karty Rodzina 5+ oraz rodzice z dziećmi (do 5 osób) - 16 zł i każde kolejne dziecko, które ukończyło 6 lat - 3 zł;

2) w  dni powszednie (poniedziałek - piątek) w godzinach 15:00 - 21:45 ceny biletów za godzinę wynoszą:
a) bilet ulgowy -  9 zł,
b) bilet normalny - 10 zł;
c) posiadacze karty Rodzina 5+ oraz rodzice z dziećmi (do 5 osób) - 26 zł i każde kolejne dziecko, które ukończyło 6 lat - 5 zł;

3) w soboty, niedziele i święta w godzinach 6:15 - 15:00 ceny biletów za godzinę wynoszą:
a) bilet ulgowy -  7 zł,
b) bilet normalny - 8 zł;
c) posiadacze karty Rodzina 5+ oraz rodzice z dziećmi (do 5 osób) - 18 zł i każde kolejne dziecko, które ukończyło 6 lat - 4 zł;

4) w soboty, niedziele i święta w godzinach 15:00 - 21:45 ceny biletów za godzinę wynoszą:
a) bilet ulgowy -  10 zł,
b) bilet normalny - 11 zł;
c) posiadacze karty Rodzina 5+ oraz rodzice z dziećmi (do 5 osób) - 28 zł i każde kolejne dziecko, które ukończyło 6 lat - 6 zł,

5) ceny biletów całodziennych wynoszą:
a) w dni powszednie (poniedziałek - piątek):
᠆ całodzienny ulgowy - 25 zł,
᠆ całodzienny normalny - 30 zł,
b) w soboty, niedziele i święta:
᠆ całodzienny ulgowy – 29 zł,
᠆ całodzienny normalny – 35 zł;

6) ceny karnetów:
a) w wysokości 60 zł (+ 10% gratis- wartość karnetu 66 zł) - ważny przez 60 dni,
b) w wysokości 100 zł (+ 15% gratis - wartość karnetu 115 zł) - ważny przez 90 dni,
c) w wysokości 200 zł (+ 20% gratis - wartość karnetu 240 zł) - ważny przez 120 dni,
d) w wysokości 400 zł (+ 25% gratis - wartość karnetu 500 zł) - ważny przez 180 dni),
e) w wysokości 500 zł (+ 30% gratis - wartość karnetu 650 zł) - ważny przez 360 dni),
f) karnet VIP w wysokości 600 zł – ważny 360 dni;

7) ceny za naukę pływania:
a) 1 osoba - 50 zł za godzinę,
b) 2 osoby - 40 zł za godzinę od osoby,
c) 3 osoby - 35 zł za godzinę od osoby,
d) 4 osoby - 30 zł za godzinę od osoby,
e) 5 osób - 25 zł za godzinę od osoby.

2. Po przekroczeniu 1 godziny jest naliczana opłata co 6 minut w wysokości 1/10 stawki podstawowej.
3. Bilet ulgowy, o którym mowa w § 1, ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 przysługuje po okazaniu ważnej legitymacji bądź innego dokumentu:
1) dzieciom i młodzieży uczącej się w wieku 6 – 19 lat;
2) studentom do ukończenia 25 roku życia;
3) posiadaczom karty Senior +;
4) emerytom;
5) rencistom;
6) osobom niepełnosprawnym;
7) inwalidom;
8) weteranom.
4. Dzieci, które nie ukończyły 6 roku życia korzystają z usług Międzynarodowego Centrum Edukacji Ekologicznej Wschód - Zachód, Pływania „Wodne Tarasy” bezpłatnie.

§ 2. Ustala się ceny za wynajem:
1) cała pływalnia – 1 500,00 zł/godz., każda następna godzina 1 000,00 zł;
2) basen pływacki cały:
a) w dni powszednie  (poniedziałek - piątek) - 350,00 zł/godz.,
b) w soboty, niedziele i święta - 400,00 zł/godz.;
3) 1 tor:
a) w dni powszednie  (poniedziałek - piątek) - 110,00 zł/godz.,
b) w soboty, niedziele i święta - 120,00 zł/godz.;
4) 1 tor wypłycony:
a) w dni powszednie  (poniedziałek - piątek) - 120,00 zł/godz.,
b) w soboty, niedziele i święta - 130,00 zł/godz.;

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Piotr Siniakowicz

Załączniki do treści

  • Zarządzenie 232_20.pdf (PDF, 33,89 KB) Podgląd załącznika

    ZARZĄDZENIE NR 232 /20 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 15 października 2020 r. w sprawie ustalenia cen za korzystanie z Międzynarodowego Centrum Edukacji Ekologicznej Wschód - Zachód, Pływania „Wodne Tarasy”

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Mazur

Data wytworzenia: 2020-10-15

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2020-10-15

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2020-10-15