Zarządzenie Nr 239/17 Burmistrza Miasta Siemiatycze z dnia 2017-02-08 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości położonych na terenie Miasta Siemiatycze

Data wydania 2017-02-08
Tytuł w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości położonych na terenie Miasta Siemiatycze
Numer 239/17

Zarządzenie Nr 239/17
Burmistrza Miasta Siemiatycze

z dnia 08 lutego 2017 r.

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości położonych na terenie Miasta Siemiatycze

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579) oraz art 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1, 1b i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 i poz. 2260) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do trzech lat nieruchomości stanowiące własność Miasta Siemiatycze, szczegółowo opisane w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenia wraz z załącznikiem wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Siemiatycze na okres 21 dni, a także zamieszcza się na stronie internetowej urzędu.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Piotr Siniakowicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Justyna Martyniuk

Data wytworzenia: 2017-02-09

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2017-05-31

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2017-02-09