Zarządzenie Nr 242/20 Burmistrza Miasta Siemiatycze z dnia 2020-11-19 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu, nieruchomości stanowiących własność Miasta Siemiatycze, położonych w obrębie wsi Anusin, gmina Siemiatycze

Data wydania 2020-11-19
Tytuł w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu, nieruchomości stanowiących własność Miasta Siemiatycze, położonych w obrębie wsi Anusin, gmina Siemiatycze
Numer 242/20

Zarządzenie Nr 242/20
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia 19 listopada 2020 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu, nieruchomości stanowiących własność Miasta Siemiatycze, położonych w obrębie wsi Anusin, gmina Siemiatycze

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) i art. 25 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowane, stanowiące własność Miasta Siemiatycze, opisane w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wraz z załącznikiem wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Siemiatycze, na okres od 19 listopada 2020 r. do 10 grudnia 2020 r., a  także zamieszcza na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Siemiatycze.

§ 3. Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w  życie z  dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Emilia Pyzowska

Data wytworzenia: 2020-11-19

Wprowadzający: Dariusz Prochowicz

Modyfikujący: Dariusz Prochowicz

Data modyfikacji: 2020-11-19

Opublikował: Dariusz Prochowicz

Data publikacji: 2020-11-19