Zarządzenie Nr 243/20 Burmistrza Miasta Siemiatycze z dnia 2020-11-19 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości położonej na terenie Miasta Siemiatycze

Data wydania 2020-11-19
Tytuł w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości położonej na terenie Miasta Siemiatycze
Numer 243/20

Zarządzenie Nr 243/20
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia 19 listopada 2020 r.
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości położonej na terenie Miasta Siemiatycze

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na czas nieokreślony nieruchomość stanowiącą własność Miasta Siemiatycze, szczegółowo opisaną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wraz z załącznikiem wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Siemiatycze na okres 21 dni, a także zamieszcza się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Siemiatycze.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Justyna Martyniuk

Data wytworzenia: 2020-11-20

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2020-11-20

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2020-11-20