Zarządzenie Nr 263/21 Burmistrza Miasta Siemiatycze z dnia 2021-01-13 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Miasta Siemiatycze na lata 2021 – 2023

Data wydania 2021-01-13
Tytuł w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Miasta Siemiatycze na lata 2021 – 2023
Numer 263/21

Zarządzenie Nr 263/21
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia 13 stycznia 2021 r.
w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Miasta Siemiatycze na lata 2021 – 2023

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) i art. 25 ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2020) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Miasta Siemiatycze na lata 2021 - 2023, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Gospodarki Komunalnej.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowicz

Załączniki do treści

  • Załączniki do Zarządzenie 263_21.pdf (PDF, 46,44 KB) Podgląd załącznika

    Załączniki do Zarządzenia Nr 263/21 Burmistrza Miasta Siemiatycze z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Miasta Siemiatycze na lata 2021 – 2023

  • Zarządzenie 263.pdf (PDF, 62,27 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 263/21 Burmistrza Miasta Siemiatycze z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Miasta Siemiatycze na lata 2021 – 2023

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Emilia Pyzowska

Data wytworzenia: 2021-01-13

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2021-01-13

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2021-01-13