Zarządzenie Nr 272/21 Burmistrza Miasta Siemiatycze z dnia 2021-01-29 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych

Data wydania 2021-01-29
Tytuł w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych
Numer 272/21

Zarządzenie Nr 272/21
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia 29 stycznia 2021 r.
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713; zm.: poz. 1378) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910; zm.: poz. 1378; z 2021 r. poz. 4) zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się następujące terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do:
1) przedszkoli - zawarte w załączniku Nr 1 do zarządzenia;
2) klas pierwszych szkół podstawowych - zawarte w załączniku Nr 2 do zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Siemiatycze
Piotr Siniakowicz

Załączniki do treści

  • Zarządzenie 272_21.pdf (PDF, 42,24 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 272/21 Burmistrza Miasta Siemiatycze z dnia 2021-01-29w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Magdalena Rozumska

Data wytworzenia: 2021-01-29

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2021-01-29

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2021-01-29