Zarządzenie Nr 276/21 Burmistrza Miasta Siemiatycze z dnia 2021-02-08 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu

Data wydania 2021-02-08
Tytuł w sprawie niewykonania prawa pierwokupu
Numer 276/21

Zarządzenie Nr 276/21
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia 8 lutego 2021 r.
w sprawie niewykonania prawa pierwokupu

Na podstawie art. 30 ust. 2  pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) i art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2021 r. poz. 11) zarządza się, co następuje:

§ 1. Nie wykonywać prawa pierwokupu do nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr geod. 4831/29 o powierzchni 200,00 m2, położonej w Siemiatyczach, w odniesieniu do której sporządzona została umowa sprzedaży warunkowej Rep. A numer 422/2021 z dnia 2 lutego 2021 r. w Kancelarii Notarialnej - Notariusz Barbara Kulesza.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Emilia Pyzowska

Data wytworzenia: 2021-02-08

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2021-02-08

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2021-02-08