Zarządzenie Nr 278/21 Burmistrza Miasta Siemiatycze z dnia 2021-02-17 w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Data wydania 2021-02-17
Tytuł w sprawie powołania Komisji Konkursowej
Numer 278/21

ZARZĄDZENIE NR 278/21
BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE
z dnia 17 lutego 2021 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Na podstawie § 5 uchwały Rady Miasta Siemiatycze Nr V/23/11 z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez miasto Siemiatycze (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 68, poz. 777) oraz § 11 uchwały Rady Miasta Siemiatycze Nr XX/131/20 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4250 i 4980) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Konkursową do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w składzie:

1) Elżbieta Rakszawa – Przewodniczący;
2) Elżbieta Boguszewska;
3) Agnieszka Oleszczuk;
4) Monika Mazur;
5) Waldemar Bartoszuk.

§ 2. Komisja przedstawi Burmistrzowi Miasta pisemną opinię w sprawie złożonych ofert w terminie do 14 dni od dnia powołania.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Mazur

Data wytworzenia: 2021-02-18

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2021-02-18

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2021-02-18