Zarządzenie Nr 293/21 Burmistrza Miasta Siemiatycze z dnia 2021-04-07 w sprawie uchylenia w części Zarządzenia Nr 291/21 Burmistrza Miasta Siemiatycze z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 r.

Data wydania 2021-04-07
Tytuł w sprawie uchylenia w części Zarządzenia Nr 291/21 Burmistrza Miasta Siemiatycze z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 r.
Numer 293/21

ZARZĄDZENIE NR 293/21
BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE
z dnia 7 kwietnia 2021 r.
w sprawie uchylenia w części Zarządzenia Nr 291/21 Burmistrza Miasta Siemiatycze z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 r.

Na podstawie: art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz Uchwały rady Miasta Siemiatycze Nr XXIII/159/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2021 ( Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2021 r. poz. 406, poz. 776, poz. 1092, poz. 1177 ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 291/21 Burmistrza Miasta Siemiatycze z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 r.:
1. w załączniku Nr 1 – „Plan dochodów 2021 r.” uchyla się wprowadzone zmiany w zakresie: dział 851 – „Ochrona zdrowia”, rozdział 85195 - „Pozostała działalność”, § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów” zwiększające plan dochodów zadania zlecone o kwotę 4 659,67 zł,
2. w załączniku Nr 2 – „Plan wydatków 2021 r.” uchyla się wprowadzone zmiany w zakresie: dział 851 – Ochrona zdrowia”, rozdział 85195 – „Pozostała działalność”, § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (3 706, 07 zł), § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne” (687,60 zł), § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (98 zł), § 4300 – „Zakup usług pozostałych” (168 zł)  zwiększające plan wydatków zadania zlecone o łączną kwotę 4 659,67 zł,
§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Plan dochodów ogółem: 83 799 315,71 zł w tym:
a) dochody bieżące: 65 636 315,71 zł,
b) dochody majątkowe : 18 163 000 zł;
2. Plan wydatków ogółem: 85 419 753,71 zł w tym:
a) wydatki bieżące : 64 616 020,71 zł,
b) wydatki majątkowe: 20 803 733 zł;
3. Deficyt budżetu w wysokości 1 620 438 zł.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Siniakowicz

Załączniki do treści

  • Zarządzenie_293_21.pdf (PDF, 399,85 KB) Podgląd załącznika

    ZARZĄDZENIE NR 293/21 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie uchylenia w części Zarządzenia Nr 291/21 Burmistrza Miasta Siemiatycze z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 r.

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Elżbieta Boguszewska

Data wytworzenia: 2021-04-07

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2021-04-07

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2021-04-07